Stadsboerderij Kortrijk verbindt boer en burger, stad en platteland door een faire afzetmarkt te creëren voor regionale biologische landbouwproductie, in combinatie met producten uit duurzame en sociaal-rechtvaardige initiatieven.

Een faire afzetmarkt vindt een evenwicht tussen :
1.  de prijs van ons voedsel en
2.  de verloning voor het talent, de zorg en het werk van de producent en het gebruik van de grond, de zaden en de hulpstoffen.

Stadsboerderij Kortrijk kiest voor de “korte keten” en brengt producten uit de regionale biologische landbouwproductie naar de stad. Onze producenten hebben een “gezicht”en een eigen verhaal dat onlosmakelijk verbonden is met het voedsel dat ze produceren. Daarnaast brengen we ook producten uit duurzame en sociaal-rechtvaardige initiatieven aan de vrouw en de man.